اعطای کسر خدمت مشمولان برای فعالیت های تحقیقاتی پژوهشگران

افرادی که فعالیت های تحقیقاتی برای پژوهشگران انجام می دهند، به گفته رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی از کسر خدمت 2 تا 19 ماهه برخوردار می شوند.

عزیزیان : نحوه اجرا به این صورت است که پژوهشگران باید زمینه همکاری مورد نظر خود را به دفاتر تحقیقاتی اعلام کنند.

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ❤️ توسط mr.zaddiba