جلوگیری از سرمایه سوزی برای مشمولان خدمت نظام وظیفه

یکی دیگر از مطالبات به حق مردم سر و سامان دادن ب مسئله سربازی است، مجلس یازدهم طی دو سال گذشته حقوق سربازان متاهل را نزدیک به حداقل دریافتی کارمندان و میانگین حقوق سایر آنها را بیش از 3 برابر افزایش داد.

البته در اجرای این قانون مشکلاتی وجود دارد که به زودی حل خواهد شد.

همین افزایش حقوق باعث شده است که سربازی برای بسیاری از مشمولان از احساس بیگاری و رفع بیکاری تبدیل شود، اما روشن است که ما باید برای خدمت نظام وظیفه تدبیری مناسب اندیشید که هم نیازهای ستاد کل نیروهای مسلح برطف شود و هم از این ظرفیت عظیم نیروی جوان کشور بیشترین بهره وری را داشت.

به طوری که در بهترین زمان سن جوانان سرمایه سوزی انجام نشود، بنابراین مجلس مصمم است با همراهی ستاد نیروهای مسلح به این تصمیم برسد.

منبع: خبرگزاری مهر

سرباز وظیفه
اینستاگرام ساخته شده با ❤️ توسط mr.zaddiba